Stan wszechwiedzy
olej, 60 x 70 cm, 1987 r.

Przez sanjamę na momencie i jego następstwie - poznanie zrodzone z rozróżniania.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Na tle sansarycznych światów, które symbolizują trzy idące od środka okręgi, rozwijają się różne cykle czasu. Są one czynnikami determinującymi poznanie istot, które podlegają prawu karmana. Wyraża je figura w formie krzyża otaczająca środek. Przerywana linia oznacza nierzeczywisty charakter czasu cyklicznego. Złota linia zmierzająca do środka wskazuje, że człowiek w dowolnym momencie swojej ewolucji duchowej, przebywając w czasie cyklicznym może wejść na ścieżkę prowadzącą do absolutnego poznania rzeczywistości. Okrąg jasnoniebieski symbolizuje światy objawione /boskie/, okrąg niebieski odnosi się do światów danych w naocznosci zmysłowo-intelektualnej i okrąg ciemnoniebieski wskazuje na światy hierarchicznie najniższe, których ewolucji joga nie przedstawia. Cała ta rzeczywistość składa się z trzech istotnych składników /gun/ tzn. z świadomości, zmienności i postaci.

     Świat widziany w aspekcie samych gun jest właściwym przedmiotem poznania dla Iśwary /Boga osobowego/. Symbolem tego przedmiotu jest płaszczyzna barwy fioletowej. Rzeczywistość guniczna charakteryzuje się nieskończenie prędką przemianą. Czas więc jest tam kontynuacją nieskończenie prędko następujących po sobie wartości nieskończenie małych, zwanych atomami czasu /kszana/. Jest to czas prostolinijny i wszechkierunkowy. Z jego pozycji cykle czasowe światów sansarycznych są nierzeczywiste. Są one konstrukcją umysłu. Joga twierdzi, ze przez sanjamę na kszanie i jego następstwie uzyskuje się poznanie całej rzeczywistości pod każdym możliwym kątem widzenia. W punkcie więc, na którym dokonana została sanjama, a który jest wartością nie-. skończenie małą, zawiera się cała rzeczywistość. Wszechpoznanie symbolizują dwie białe, przecinające się linie. Obraz jest otoczony trójkolorową obwódką, która symbolizuje sanjamę.