Realność świata przedmiotowego
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Od jedności przemiany - realność rzeczywistości.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Obraz przedstawia rzeczywistość przedmiotową w dynamizmie jej przemian, proces ten wyraża forma pierścienia. Źródłem, z którego wywodzą się wszelkie przemiany są guny. Zewnętrzny i wewnętrzny fioletowy okrąg wyraża immanentność i transcendentność gun wzglądem rzeczywistości przedmiotowej. Są one zasadą i pierwiastkiem twórczym rzeczywistości zjawiskowej. Fioletowe okręgi wskazują też na ciągłośc i jedność przemiany całej rzeczywistości. Dwa fioletowe odcinki wychodzące z białego punktu na szczycie pierścienia wskazują na tezę, że guny są materiałem, z którego złożona jest rzeczywistość zjawiskowa. Dwa punkty położone wewnątrz pierścienia symbolizują podmiotowość. Wyższy punkt wyraża asmitę /stan powszechnej świadomości/, niższy wyraża stan uniwersalnego obserwatora /Iśwarę/. Te formy podmiotowości rzeczywistej /Iśwara/ i pozornej /asmita/ nie są zmieszane z rzeczywistością, której geneza jest związana z gunami. Rzeczywistość pochodną względem gun stanowią indryje, tanmatry, mahabhuta brane w aspekcie swojej budowy atomowej, mahabhuta jako formy całościowe i świat dany w naoczności zmysłowo-intelektualnej.

     Współdziałanie obserwatora uniwersalnego i asmity tworzy hierarchię zjawiskowych podmiotów poznających, którą wyraża elipsa biegnąca środkiem pierścienia. Elipsa ta określa też zależność funkcjonalną asmity względem Iśwary /podmiotu podstawowego/. Asmita jest źródłem hierarchii widzów zjawiskowych /podmiotów poznających/. Podmioty hierarchicznie wyższe oznaczono w elipsie jaśniejszą barwą. Barwa elipsy wyraża też stopnie poznania rzeczywistości.. Symbolem najwyższego poznania są trzy białe linie i punkt. Wyrażają one poznanie właściwe dla Iśwary.

     Linia elipsy /hierarchia podmiotów poznania/ nie tworzy rzeczywistości, ale może ją wyrażać. Rzeczywistość przedmiotowa jest niezależna względem podmiotów poznających. Gdyby było odwrotnie linia elipsy musiałyby zawierać w sobie płaszczyznę pierścienia. W związku z tym procesy poznania miałyby charakter pozorny. Poznanie może tylko mniej lub bardziej adekwatnie odzwierciedlać pewne aspekty świata. Stopniowe
przechodzenie barwy elipsy od jasnoniebieskiej do niebieskiej symbolizuje nieskończoną ilość podmiotów poznających.