Kosmiczne rytmy - Gerard Głuchowski
MALARSTWO MEDYTACYJNE INSPIROWANE JOGĄ KLASYCZNĄ
(spis obrazów)

 
 


I. Granice jogi II. Metoda
   
1. Kosmiczne rytmy 2. Kosmiczny
charakter ludzkości
  3. Realizacja jogi  

III. Problem podmiotu
4. Rzeczywistość podmiotowa i przedmiotowa 5. Konieczny związek podmiotu i przedmiotu 6. Zanik zjawiskowej podmiotowości 7. Pankosmiczna ewolucja bytu podmiotowego 8. Byt podmiotowy jako substancja
 
9. Istota uniwersalnego podmiotu poznającego 10. Krijajoga - realizacja podmiotu uniwersalnego 11. Iśwara przekraczający siebie 12. Jedność podmiotu absolutnego  

IV. Problem świadomości jako instrumentu poznania
13. Joga i zjawiska świadomości 14. Przemiany świadomości 15. Pochodzenie i rodzaje świadomości zjawiskowych 16. Funkcje świadomości 17. Świadomość podmiotowa i przedmiotowa
   
18. Powstanie powszechnej świadomości 19. Ewolucja sattwy 20. Granice czystej świadomości    

V. Problem poznania
21. Realizm procesu poznania 22. Jedność poznania i działania 23. Granice intuicyjnego poznania 24. Awidja - niewiedza 25. Poznanie przedmiotu nieograniczonego czasem
26. Czakra adżnia 27. Poznanie samoświadomości 28. Poznanie absolutne zrodzone z rozróżniania 29. Najwyższa forma poznania 30. Stan wszechwiedzy

VI. Problem przedmiotu poznania
31. Realność świata przedmiotowego 32. Cel i kres rzeczywistości przedmiotowej 33. Natura czasu. Czas rzeczywisty i urojony 34. Rzeczywistość przejawiona 35. Ewolucja i inwolucja rzeczywistości przedmiotowej
       
36. Alinga - rzeczywistość nieprzejawiona        

VII. Ostateczny cel poznania
37. Drogi do absolutnej wolności 38. Prawo karmana 39. Istota reinkarnacji 40. Sansaryczne przekraczanie osobowości 41. Wyzwalająca forma skupienia - dharmamegha
     
42. Kajwalia - absolutna wolność 43. Śiwa i siakti      

projekt i wykonanie: niralamba