Poznanie absolutne zrodzone z rozróżniania
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Samo tylko rozpoznanie odmienności puruszy i sattwy ma zwierzchnictwo nad wszystkimi stanami i podmiotowość wszechpoznania.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Koło wyraża przedmiotową rzeczywistość. Gdy promień koła zmierza do nieskończoności obwód jego dąży do prostej. Dwie rozwidlające się krzywe zbliżają się do tej prostej w nieskończoności. Ten proces zbliżania wyraża tezę głoszącą, że poznanie zrodzone z widzenia rozróżniającego jest wieczne /bezkresne/. Dotyczy ono każdego bytu rozważanego pod dowolnym kątem widzenia i wyraża prawdę o uhierarchizowanej rzeczywistości. Symbolem tego poznania są linie krzywe białej barwy. Zewnętrzne fioletowe pole otaczające krzywe wyraża rzeczywistość podstawową będącą przedmiotem poznania rozróżniającego. Środkiem dwóch fioletowych obszarów, przecinając centrum koła, biegnie linia złota wyrażająca widzenie rozróżniające /wiwekakhjati/, które jest źródłem wszechpoznania. Linia ta zmierza do nieskończoności i jest pozaczasowa tzn. nie jest wyznaczona cyklami przemian gun. Wskazuje na to jej prostoliniowość. Moment w tym poznaniu, który jest wartością nieskończenie małą /kszana/ jest tożsamy z wiecznością. Wyraża to złota barwa linii, biały trójkąt u góry symbolizuje sattwę. Ponieważ jest on skierowany wierzchołkiem do dołu wyraża sattwę jako instrument doznania. Trójkąt dolny złotej barwy skierowany wierzchołkiem do góry symbolizuje puruszę, z którym wiąże się koncepcja wyzwolenia /uwolnienia/. Złota linia, która, rozdziela te dwa trójkąty, wskazuje, że istotą wiwekakhjati jest rozróżnianie puruszy od sattwy. Oddzielenia tego dokonuje widz zjawiskowy /Iśwara/, w którym jest zalążek /bidża/ wszelkiego poznania i istnienia. Cztery niebieskie obszary wewnętrzne, ciemniejące w kierunku obwodu wyrażają niezliczoną ilość światów. Przerywane linie krzywe oznaczają dążenie do nieskończoności, biała i złota obwódka na okręgu koła symbolizuje sabidżasamadhi /skupienie z zalążkiem/, które jest źródłem wszechrzeczy.