Funkcje świadomości
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Chociaż ona pstrokata od niezliczonych wasan służy dla innego - z powodu tworzenia kombinacji.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Nie negując świadomości indywidualnych i ich funkcji względem przedmiotu przyjmuje joga świadomość powszechną, która pełni funkcje analogiczne do funkcji zwykłej świadomości, a które określają jej stosunek do bytu najwyższego - puruszy.

     Dwa trójkąty wyrażają dynamiczny charakter świadomości /citty/. Jest to dynamizm doznawania /trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół/ i dynamizm uwalniania się ze zjawiskowości /trójkąt skierowany wierzchołkiem do góry/. Trójkąt w tantryzmie oznacza żeńską siłę twórczą, pojmuję go więc jako symbol służenia. Przedmiotem, z którym jest związany akt służenia ze strony świadomości powszechnej jest purusza. Symbolizuje go złote centrum. Gwiazda sześcioramienna złożona z dwóch trójkątów wyraża ten aspekt służenia, pewna nieforemność tej figury symbolizuje niedoskonałość aktu służenia. Ponieważ nieforemność jest tak mała, że może być niezauważona subiektywnie może się wydawać, że służenie jest doskonałe. Stwierdzenie niedoskonałości aktu służenia zakłada istnienie służenia doskonalszego, świadomość powszechna upodabnia się w dalszej swej ewolucji, ze względu na swój dynamiczny charakter służenia do prakriti /podstawy wszelkiego bytu zjawiskowego/ ale nią nie jest.

     Przenikające się barwy boków trójkąta podkreślają dynamizm citty. W trakcie działania upodabnia się citta do prakriti przez tworzenie kombinacji gun. Złoty ugier pola, na którym istnieje gwiazda oznacza, że świadomość powszechna jest podstawą dla wszelkich innych, pochodnych świadomości.