Pochodzenie i rodzaje świadomości zjawiskowych
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Świadomości wytworzone z samej tylko świadomości "jestem".
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Tworzywem i przyczyną instrumentalną jednostkowych świadomości jest stan asmita /czysta świadomość jestem/. Jest on źródłem i bramą otwierającą dalszą ewolucję świadomości wolną od licznych ograniczeń rzeczywistości sansarycznej. Pięć typów świadomości jednostkowej łączy Patańdżali z pięcioma rodzajami mocy psychicznych /Js. IV. 1/. Świadomości te mają różne przyczyny powstania. Mogą być wywołane w sposób naturalny przez odpowiednie wcielenie, samadhi i tapas, bądź w sposób sztuczny przez zioła i zaklęcie. Spośród tych wszystkich świadomości jedynie ta, która została wywołana stanem samadhi jest wolna od złoża karmicznego.

     Punkt centralny oznacza stan linga matra, zewnętrzny w stosunku do niego jest stan asmita, potem następuje sfera manasu. Fioletowe pole symbolizuje rzeczywistość właściwą dla tej formy samadhi /biały okrąg/, która wytwarza świadomość wolną od związków karmicznych. Krótszy promień wychodzący z centrum oznacza świadomość zrodzoną z samadhi. Przechodząc od strony lewej do prawej promienie oznaczają świadomość zrodzoną przez tapas, zioła, zaklęcia i wcielenie. Pięć splecionych ze sobą linii rozmieszczonych na niebieskim okręgu, który symbolizuje świat oznacza uciążliwości związane ze złożem karmicznym. Podstawową uciążliwością, która łączy wszystkie inne jest niewiedza, wyraża ją czarna linia przebiegająca przez środek czterech krzywych. Trzy ostatnie okręgi /jasny, szary i czarny/ wskazują na trzy rodzaje karmana, którym podlegają cztery formy wytworzonej świadomości.