Przemiany świadomości
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Zanik stanu wszechsłużenia i powstanie jednolitości - to przemiana skupienia świadomości.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Świadomość pozostająca w stanie skupienia /samadhi/ dąży do zjednoczenia się z czystą sattwą, która jest zasadą i podstawą wszelkich form zobiektywizowanej świadomości. Stan skupienia polega na tworzeniu i umacnianiu się w sanskarze /tendencji/ powściągnięcia. Sanskara ta powstaje w kolejnych po sobie następujących momentach czasu /kszana/. Powstawanie tej sanskary jest jednoznaczne z równoczesnym eliminowaniem sanskary wyłaniania zjawisk. Podstawą dla sanskary wyłaniania czyli funkcjonowania rzeczywistości w swoich różnorodnych przejawach jest czysta świadomość, która łączy wszelkie możliwe zjawiska. Ta funkcja świadomości rozumiana jest w jodze jako stan wszechsłużenia. W momencie wytworzenia sanskary powściągnięcia świadomość /citta/ cofa się w głąb dó swojego źródła, do stanu sattwy. Realizując wędrówkę w głąb ma ona wyciszony bieg zjawisk. W chwili realizacji stanu czystej sattwy osiąga ona stan jednolitości, który jest wewnętrzną naturą sattwy i jest przeciwstawny względem stanu wszechsłużenia. W stanie jednolitości powstające pratjaje /odbicia/ są jednakowe.

     Centralny obszar barwy fioletowej wyraża stan jednolitości. Otaczająca go obwódka wskazuje, że stan ten jest naturą sattwy. Różnobarwne okręgi oznaczają różne rodzaje rzeczywistości przedmiotowej /szeregi zjawisk różnej subtelności/. Bladoniebieska linia łącząca te okręgi jest symbolem wszelkich możliwych połączeń między nimi a zatem wskazuje na stan wszechsłużenia świadomości. Ze stanem tym wiąże się cecha wyłaniania zjawisk. Trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół otoczony fioletowymi bokami, którego podstawą jest część białego okręgu oznacza świadomość skupioną dążącą przez realizację powściągnięcia do stanu jednolitości. Fioletowe wnętrze trójkąta wskazuje na wyciszony charakter zjawisk powściągniętej świadomości. Biały okrąg zewnętrzny symbolizuje samadhi - formę poznania intuicyjnego.