Byt podmiotowy jakc substancja
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Wyciszonym, powstałym i nieokreślonym cechom towarzyszy posiadacz cech.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Absolutnym panem świata, posiadaczem nieskończonego zbioru cech jest Iśwara. Istnieje on poza czasem i pełni funkcję substancji. Dzięki niemu świat istnieje jako całość i jest poznawalny.

     Fioletowa barwa tła wskazuje, że wszystko istnieje we wzajemnych związkach /we wszystkim jest wszystko/. Okręgi zmierzające do środka wyrażają hierarchię coraz to subtelniejszych światów, w których przejawiają się związki cech. Krzyżujące się złoto-białe linie wyrażają Iśware-substancję. Substancja inaczej istnieje niż świat /jakości zmysłowe/. Jej istnienie zaznaczone zostało punktem przecięcia się dwóch prostych. Prosta pionowa wskazuje, że Iśwara jest wszędzie obecny i wszystko posiada. Posiadanie i wszechobecność są powiązane z najwyższym rozróżnianiem, które wyraża linia biała. Różnej wielkości elipsy oznaczają cykle czasu. Najdłuższy cykl zawiera w sobie wszystkie pośrednie cykle czasu oraz wiąże się z Iśwarą. Przecinające się w centrum linie tego cyklu wyrażają absolutną teraźniejszość i wszechpoznanie. Mniejsze cykle czasu zawarte w cyklu absolutnym wyznaczają punktami przecięcia teraźniejszość i przyszłość, które mają charakter względny. W momencie teraźniejszym ujawniają się cechy rzeczywistości. Ponieważ Iśwara jest punktem docelowym, jest on też przyszłością. Cyklów malejących jest ilość nieskończona. W związku z tym jest niezliczona ilość zjawisk /cech/ ujawnionych w poszczególnych podmiotach poznających, ponieważ zaś obowiązuje w cyklach pośrednich zasada względności to, co ujawniło się w jednej świadomości nie musi być ujawnione przez inną.