Istota uniwersalnego podmiotu poznającego
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Widz - samym tylko widzostwem; chociaż czysty, patrzy na pratjaję.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Istotę widza zjawiskowego /Iśwary/ stanowi wg jogi klasycznej czysty i jednolity akt samego widzenia. Purusza - widz in sua natura jest wolny od wszelkich możliwych związków z przedmiotowością. Iśwara, który jest szczególnością puruszy jest jego odbiciem w sattwie. Jest ona jedynym związkiem determinującym widza zjawiskowego, gdyż jest dla niego przedmiotem poznania.

     Ponieważ Iśwara jest panem wszelkiego możliwego poznania, jest on też wszechobecny. Wyrażają to złote linie tworzące krzyż. Biała obwódka otaczająca koło, które symbolizuje świat oznacza, że cała rzeczywistość przedmiotowa jest przez widza uniwersalnego zawsze poznawana w swej istotnej naturze. Białe linie otaczające złoty krzyż oznaczają, że najwyższa forma poznania właściwa dla sattwy występuje w formie bytu podmiotowego /uzurpuje sobie prawo do pełnienia funkcji uniwersalnego obserwatora/. W centrum krzyża znajduje się złoty punkt będący zasadą dla widza zjawiskowego. Symbolizuje on puruszę. Fioletowa barwa koła wskazuje, że rzeczywistość w stosunku do Iśwary przybiera formę najsubtelniejszą /istotnego przedmiotu poznania/. Trzy odcienie fioletu wyrażają to, że rzeczywistość składa się z gun, które determinują wszystkie zjawiska pochodne i charakteryzują działanie zbiorcze.