Pankosmiczna ewolucja bytu podmiotowego
olej, 60 x 70 cm, 1987 r.

W następstwie postaci myślenia, przenikania, błogości, stanu "Jestem" - z uświadomieniem, po ćwiczeniu z pratjają ustania, z resztką sanskar - inna.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Obraz ujmuje za pomocą symboli barw, linii i okręgów ideę jogi w całości. Pokazuje on ewolucję podmiotu na tle różnych rodzajów rzeczywistości przedmiotowej. Linia spiralna wychodząca z ciemności dążąca do środka symbolizuje rozwój świadomości wychodzącej ze światów hierarchicznie niższych niż świat ziemski. Krąg zieleni to świat materii dany w naoczności zmysłowo-intelektualnej. Błyszczący okrąg wskazuje na granicę, jaka istnieje między dwoma rodzajami rzeczywistości tzn. rzeczywistością materialną a rzeczywistością subtelną. Droga do poznania tej rzeczywistości wiedzie przez skupienie świadomości /przez samadhi/. Następną rzeczywistością więc jest to, co stanowi zasadę rzeczywistości zmysłowo-intelektualnej. Jest to rzeczywistość żywiołów /mahabhuta/. Jest ona pięciobarwna. Następny poziom rzeczywistości symbolizuje barwa jasnożółta. Jest to rzeczywistość złożona z elementów subtelnych /tanmatra/. Patańdżali mówi, że jest ona dana w doświadczeniu bogom i joginom. Rzeczywistością subtelniejszą od poprzedniej jest świat kosmicznej błogości. Principium dla tej rzeczywistości jest świat czystej, intuicyjnej świadomości /linga/. Symbolizuje go barwa biała o lekkim niebieskim odcieniu. W świecie tym odbija się purusza tworząc widza zjawiskowego i odbijają się guny - istotne komponenty rzeczywistości zjawiskowej. Droga do widza zjawiskowego zwie się jogą ze świadomością, zaś droga do puruszy - jogą bez świadomości.