Poznanie przedmiotu nieograniczone czasem
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Sanjamą na trójce przemian poznanie przeszłości i przyszłości.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Prócz wszechpoznania, w akcie którego poznaje się całą rzeczywistość pod wszelkimi możliwymi względami istnieje też na terenie jogi klasycznej, podobnie jak w dżinizmie poznanie dowolnego przedmiotu nieograniczone czasem. Powstaje ono przez dokonanie sanjamy na trójce przemian /cech, oznak czasowych i stanów/, które charakteryzują każdą substancję świata przedmiotowo-podmiotowego. Przez sanjamę każdy obiekt z przeszłości lub przyszłości staje się możliwy dla intuicyjnego poznania.

     Trzy zewnętrzne okręgi symbolizują sanjamę. Symbol nieskończoności składający się z trzech pasm wyraża wszelkie możliwe substancje światów przejawionych. Substancje te charakteryzują się przemianą oznak czasowych /pasmo pomarańczowe/, przemianą stanu /pasmo indygo/ i przemianą cech /pasmo opierające się na czerni/. Dwie przecinające się białe linie oznaczają poznanie wyrastające z sanjamy. Symbol nieskończoności umieszczony na polach barwy niebieskiej, ciemnej w środku i rozjaśniającej się na krańcach wyraża rzeczywistość dynamiczną istniejącą w gotowej postaci. Strona lewa symbolizuje przyszłość, środek wyraża teraźniejszość, zaś strona prawa wyraża przeszłość.