Iśwara przekraczający siebie
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

To poznanie zrodzone z rozróżniania - wyzwalające, ma wszechprzedmiot na wszelki sposób i jednocześnie.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Iśwara jest szczególnym stanem puruszy. Jest to podmiot uniwersalny posiadający jako narzędzie poznania najwyższą formę świadomości - sattwę. Ze strony sattwy, która w stanie Iśwary jest przeniknięta bytem podmiotowym występuje skłonność do panowania. Iśwarę natomiast cechuje widzenie rozróżniające /wiwekakhjati/, oddzielające istotny przedmiot - guny od tego, co podmiotowe /purusza/. W momencie uzyskania tego oddzielenia pojawia się stan jedyności podmiotu /kaiwalia/, który wyzwala poznanie rzeczywistości pod każdym możliwym względem realizujące się w pełni w momencie zwanym atomem czasu /kszana/. Inaczej mówiąc poznanie własnej istotnej natury rodzi jako skutek wszechpoznanie. W ten sposób na terenie jogi klasycznej realizuje się zasadę TAT TWAM ASI pochodzącą z okresu upaniszadów, która mówi, że dotarcie do swojej istotnej natury, jest tożsame z odkryciem siebie, jako zasady świata.

     Okręgi symbolizują różne rodzaje rzeczywistości zjawiskowej. Bliżej środka występują subtelniejsze formy rzeczywistości. Fioletowe okręgi wskazują na to, że podstawą wszelkich form rzeczywistości przedmiotowej są guny. Centralne okręgi z lewej strony wyrażają proces wiwekakhjati. Lewa strona okręgów oraz ich tło właściwe dla lingi wskazują na ich przyszły charakter względem aktu wszechpoznania. Pole centralne z dwoma fioletowymi okręgami w środku wyraża widza zjawiskowego i moment wszechpoznania będący rezultatem procesu wiwekakhjati. Wszechpoznanie symbolizują dwie białe proste wychodzące z centrum.