Kosmiczne rytmy
olej, 60 x 70 cm, 1989 r.

Panując nad swoją zewnętrzną naturą wciąż od nowa wyłaniam cały ten zbiór istot bezsilnych, podległych kontroli prakriti.
 
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Miejscem narodzin jogi jest ludzka rzeczywistość sansaryczna. Rzeczywistość tę, ogólnie pojętą, według tradycji hinduistycznej tworzą trzy kosmiczne inteligencje, które są aspektami jedności. Zarówno w sztuce indyjskiej jak i w religii hinduistycznej inteligencje te ujęte antropomorficznie występują w postaci trzech bogów. W jodze, która jest systemem filozoficznym funkcje podobne pełnią guny - istotne komponenty rzeczywistości zjawiskowej. Energię twórczą wyłaniającą świat z przyczyny pierwotnej wyraża Brahma. W jodze proces ten jest związany z dążeniem bytu podmiotowego do fenomenalizacji, którą wyraża guna tamas. Energię destrukcyjną, której celem jest doprowadzenie świata do idealnej formy wyraża Siwa, którego odpowiednikiem w jodze jest guna radżas. Z sattwą oświetlającą wszystko wiąże się funkcja Wisznu utrzymująca w równowadze procesy wyłaniania i niszczenia.

     Wszelkie przemiany świata sansarycznego wyrażają się w formie wibracji tworząc pieśń kosmiczną, która ze względu ne nieskończone zróżnicowanie form nie ma początku ani końca. Według jogi odkrycie siebie jako istoty podmiotowej pozwala ująć rzeczywistość sansaryczną w aspekcie całości i jest tożsame z wyjściem poza nieskończoność procesów tworzących zamknięte cykle. Jest to realizacja Iśwary - uniwersalnego podmiotu poznającego transcendentnego względem trzech gun.

     Lewoskrętna swastyka wyraża Brahmę. Jej ciemniejące ramiona symbolizują wyłanianą hierarchię światów, prawoskrętna swastyka oznacza Siwę i dążenie świata do nieprzejawionej formy. Rozjaśniające się barwy jej bocznych ramion oznaczają coraz subtelniejsze formy niszczących energii. Okrąg fioletowy wyraża stan równowagi procesów powstawania i niszczenia. Białe krzyżujące się ramiona wyrażają stan wszechwiedzy, zaś złote linie oznaczają stan wszechobecności Iśwary, który jest immanentny /centrum/ i transcendentny /złoty okrąg/ względem całej rzeczywistości przedmiotowej /niebieskie pole/. Biały okrąg symbolizuje świat czystej świadomości /sattwę/, w którym zawiera się cała rzeczywistość przejawiona.