Sansaryczne przekraczanie osobowości
olej, 60 x 70 cm, 1988 r.

Przemiana w inny rodzaj - przez wylew pierwiastków twórczych.
 
poprzedni
strona glowna
nastepny
schowaj opis

      Proces duchowej ewolucji człowieka zgodny z prawem karmana realizuje się przez inkarnację jaźni w różne rodzaje istot. Wszystkie światy są jednością widzianą w aspekcie drogi wiodącej do wyzwolenia. Ten problem istotny dla różnych szkól buddyzmu został zasygnalizowany przez jogę klasyczną. Buduje ona teorie wyzwolenia dotyczącą świata ludzkiego.

     Złote centrum symbolizuje Iśwarę, który jest podstawą ewolucyjnych procesów /Js. I. 26/. Zewnętrzny złoty okrąg wyraża jego transcendentalność względem wszelkich form zjawiskowych. Dwie złote proste wychodzące ze środka wyrażają wszechobecność Iśwary i jednocześnie związek tego, co najbardziej zewnętrzne /jaźni zjawiskowej urzeczowionej w formę/ z podmiotem uniwersalnym. Linie te podobnie jak zewnętrzny złoty okrąg otoczone są barwą czarną. Wyraża to niewiedzę dotyczącą ciągłej i pozaczasowej jedności dowolnej jaźni zjawiskowej z Iśwarą. Fioletowe okręgi zmierzające do środka wyrażają podstawową rzeczywistość pierwiastków twórczych /prakriti/, która jest jednym z podstawowych czynników ewolucji duchowej, okręgi różnych rodzajów zieleni zmierzające do środka symbolizują formy życia, które tworzą różne typy rozwoju składające się na jedną powszechną duchową ewolucję. Każda z form życia charakteryzuje się rodzajem karmana, który jest przyczyną sprawczą wyznaczająca dalszą ewolucję /obszar wyznaczony czarnymi kropkami otaczający złotą linię/. Obszar ciemnej zieleni, ponieważ nie różni się od obszaru otaczającego złotą linię charakteryzuje istoty, które nie mają żadnej wątpliwości, że mogą podlegać jakiemukolwiek złudzeniu a więc i niewiedzy. Ewolucja biegnie tu bardzo wolno. Obszar ciemnoniebieski związany z obszarem żółtej zieleni, charakteryzuje istoty, które tworzą koncepcję odpowiedzialności moralnej. Niewiedza ma u nich charakter hipotetyczny. Sądzą, że w pewnym ograniczonym zakresie mogą mieć wiedzę dotyczącą świata zjawiskowego. Znikome elementy wiedzy wymieszane są z niewiedzą i są trudne do rozróżnienia. Ten poziom życia cherakteryzuje się relatywnością sądów i koncepcji. Czerń charakteryzująca poziom życia związany z niebieską zielenią oznacza rodzaj istot posiadających świadomość niewiedzy. Dzięki tej świadomości istoty mogą w swojej przyszłej ewolucji przybierać formy, które wyzwalają ich ze zjawiskowości. Ewolucja osobowości trwa ciągle. Wyraża ją linia krzywa dążąca do obszaru środkowego. Brązowe i pomarańczowe linie wychodzące ze środka i zwężające się ku okręgom zewnętrznym, zawierające obszar fioletu wyrażają prakriti, która w postaci pierwiastków twórczych tworzących ciała i organy psychiczne istot ewoluujących stymuluje dalszy rozwój zgodnie z prawem karmana przez usuwanie przegród. Naczelną ideą tak pojętego rozwoju jest realizacja stanu powszechności przez znoszenie wszelkich stopniowo pojawiających się rodzajów determinizmu.