KOSMICZNE RYTMY

     Minęły czasy Ludzi Renesansu. Aby mieć rzetelną, aktualną wiedzę czy też biegłość w jakiejkolwiek dziedzinie, trzeba jej poświecać mnóstwo czasu i uwagi. Jeszcze trudniej jest utrzymywać mnogość zainteresowań. Zazwyczaj trzeba się albo ograniczać do wybranego, wąskiego wycinka Rzeczywistości, albo lawirować wśród mnogości, godząc się na pewną powierzchowność poznania.
     Zarazem słyszy się, że nawet w nauce - królestwie ścisłości i racjonalizmu, najciekawsze rzeczy dzieją się na pograniczu odrębnych dyscyplin - czyli pewien synkretyzm jest pożądany. Tym ciekawsze i bardziej inspirujące wydaje się połączenie tak, zdawaloby się, odległych dziedzin jak filozofia, malarstwo i duchowość.

Zapraszamy!